Національний репозитарій — загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти.

Метою Національного репозитарію є сприяння розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності.

Національний репозитарій складається з центрального репозитарію (підтримується розпорядником Національного репозитарію) і локальних репозитаріїв (підтримуються інституціональними учасниками).

НРАТ включає в електронній формі такі види академічних текстів:

-    дисертації на здобуття наукових ступенів та автореферати дисертацій;

-    кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти;

-    статті у наукових виданнях, у тому числі всі статті (сукупність статей), на підставі захисту яких присуджено науковий ступінь;

-    монографії, у тому числі ті, на підставі захисту яких присуджено науковий ступінь;

-    наукові видання;

-    звіти у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

-    депоновані наукові роботи;

-    підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально- методичні праці тощо.