Наукова бібліотека Державного біотехнологічного університету створена в 2021 році шляхом об'єднання інформаційних ресурсів бібліотек 4-х ЗВО на підставі  розпорядження КМУ №431-р від 12.05.2021 р. та наказу МОН №689 від 18.06.2021 р «Про утворення Державного біотехнологічного університету», шляхом реорганізації  Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, Харківської державної зооветеринарної академії та Харківського державного університету харчування та торгівлі та їх бібліотек: НБ ХНТУСГ, НБ ХНАУ, НБ ХДЗВА, НБ ХДУХТ
НБ ДБТУ у своїй діяльності підтримує традиції, досягнення всіх бібліотек і  залишає за собою імідж одного із провідних підрозділів ДБТУ для  вирішення завдань інформаційного забезпечення наукового, навчального, виховного процесів університету. НБ ДБТУ підтримує загальнонаціональні, регіональні інформаційні проєкти та власну проєктну діяльність.
В структурі НБ – 15 абонементів, 12 читальних залів на 500 посадкових місць, які забезпечують інформаційну підтримку факультетів/інститутів