Освітньо-науковий проєкт  " Бібліометрика ДБТУ"  покликаний висвітлювати діяльність Бібліотеки з моніторингу та підтримки публікаційної активності  ДБТУ, формує нові затребувані функції НБ по задоволенню потреб наукової спільноти, що визначає роль бібліотеки як експертного співтовариства університету. В рамках проєкту бібліотека здійснює:

  • підтримку створеного бібліотекою ресурсу "Web-портфоліо науковців ДБТУ"
  • корегування єдиного профілю університету в БД WoS та  Scopus, моніторинг публікацій і цитувань авторів університету;
  • складання та надання  ректорату довідок щодо наукометричних та бібліометричних показників науковцівуніверситету в БД WoS та Scopus;
  • надання довідок-підтверджень ня про наявність наукових праць в БД WoS та  Scopus для при розгляду вченою радою питань присвоєння вчених звань;
  • консультативно-практичну допомогу зі створення та редагування профілів учених (ID Scopus (за наявності), Researcher ID (WoS), ORCID, Google Scholar );
  • формування списку українських  та іноземних журналів, що індексуються в зарубіжних БД Scopus, Web of Science, за тематикою досліджень університету, представлених в цих базах;
  • поширення наукових робіт викладачів, аспірантів, науковців університету з метою  впливу на підвищення індексування  наукометричною системою Google Scholar  завдяки участі у загальнодержавних проєктах “Наукова періодика України”, “Україніка наукова”, наповненню архівів наукових видань університету на платформі OJS , університетського репозитарія;
  • моніторинг профілів науковців в Google Scholar з  відображенням їх в  інформаційно-аналітичній системі «Бібліометрика української науки”;
  • проведення семінарів, Днів кафедр в бібліотеці для створення бренду вченого, якісного відображення наукового доробку в профілях Google Scholar, ORCID