Open Ukrainian Citation Index (OUCI) - проєкт з комплексної підтримки наукових журналів в мережі  Інтернет
Перелік українських наукових фахових видань категорії "А"та "Б"
Перелік українських наукових журналів у Scopus та Web of Science 
Наукова перідика України на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського