Розвиток наукової думки в Державному біотехнологічному університеті визначається діяльністю видатних діячів науки, унікальний науковий потенціал яких знаходить відображення в численних наукових дослідженнях і розробках. Наукова бібліотека ДБТУ започатковує серію персональних біобібліографічних покажчиків, яка покликана не тільки представити суспільству здобутки науковців університету, але й складатиме інформаційну базу для вивчення і популяризації університетської наукової спадщини.

    Перший випуск з серії біобібліографічних покажчиків «Біобібліографія вчених ДБТУ» присвячений Ліані Миколаївні Янчевій – кандидатці економічних наук, професорці кафедри обліку, аудиту та оподаткування, яка понад 20 років не просто очолює кафедру, а й поклала початок новій школі.

      Янчева Ліана Миколаївна : біобібліогр. покажчик праць за 1981 - 2022 роки до 80-річчя від дня народження / уклад.: Е. М. Бочарова, Т. Б. Богданова; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко; Наук. б-ка ДБТУ. – Харків, 2023. – 90 с. – (Серія: «Біобібліографія вчених ДБТУ»; вип. 1)

    Мета покажчика – ознайомити користувача з життям і діяльністю вченої та відобразити наукові праці, в яких розглядаються питання бухгалтерського обліку та аудиту. До біобібліографічного покажчика включено наукові, навчальні, навчально-методичні видання, статті та авторські свідоцтва. Матеріал згруповано за видами видань в хронологічному порядку, в межах року за абеткою назв видань. Біобібліографічний покажчик містить праці, що були опубліковані з 1981 по 2022 роки.

    Запрошуємо до перегляду покажчика, який розміщено в репозитарії ДБТУ.