29-30  січні 2024 року  Наукова бібліотека провела  три інформаційно- бібліотечні заходи «День бібліотеки на  кафедрі» для  кафедр тракторів і автомобілів; менеджменту, бізнесу і адміністрування; права та європейської інтеграції, на яких були присутні 47 науково-педагогічних працівників.

     У порядку денному були розглянуті питання «Академічна доброчесність – запорука якості вищої освіти» (доповідач директорка НБ Ніколаєнко Н.М, канд..наук із соц. комунікацій, доцентка), «Профіль вченого – одна із складових  рейтингу університету» ( доповідач заст. директорки з наукової роботи  Рибальченко О.М. , «Відкриті освітні ресурси  Open Educational Resources, OER (доповідач директорка НБ Ніколаєнко Н.М, канд..наук із соц. комунікацій, доцентка)

     Основним меседжем зустрічі стала думка, що академічна доброчесність починається із доброчесної поведінки кожного учасника освітнього процесу. Було наголошено, що Наукова бібліотека особливу увагу в своїй діяльності зосереджує на послугах,  що забезпечують дотримання норм академічної доброчесності серед здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників, Зокрема, директорка НБ Наталія Ніколаєнко охарактеризувала як на законодавчому рівні охороняються фундаментальні цінності академічної доброчесності і які заходи були організовані бібліотекою у 2023 році з цього питання, у т.ч. оглянула результати анкетування «Я і академічна доброчесність», проведеного в університеті за ініціативи бібліотеки. Також вона привернула увагу науковців до  Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 20.03.23р., який чітко визначив роль авторського права у  дотриманні університетською спільнотою норм академічної доброчесності. Центром пильної уваги серед присутніх стала тема перевірки наукових робіт на ознаки плагіату, що викликало обговорення конкретних питань про використання ресурсної бази Unicheck Україна  та інших систем перевірки наукових робіт, у т.ч. безкоштовних.

     Актуальним залишається питання щодо профілів науковців як однієї  із складових  рейтингу університету. Заст. директорки з наукової роботи   Олена Рибальченко провела моніторингові огляди профілів науковців кафедр з метою надання допомоги науково-педагогічним працівникам в організації роботи по редагуванню і наповненню профілів Google Академія, ID Scopus, ID WoS, міжнародного реєстру вченого ORCID, звернувши увагу на доцільність використання ресурсів порталу «Web-портфоліо науковців ДБТУ».

     Ділове спілкування в процесі зустрічі і для науковців і для бібліотекарів виявилось одночасно і як процес взаємодії між кафедрою і бібліотекою, і як процес взаємного розуміння та взаємовпливу один на одного. Були визначені спільні вектори подальшої співпраці бібліотеки і кафедр.

   Завідувач кафедри тракторів і автомобілів Шевченко Ігор Олександрович кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування Сагачко Юлія Миколаївна кандидат економічних наук, доцентка, в.о. завідувача кафедри права та європейської інтеграції Дуюнова Тетяна Василівна кандидат юридичних наук, докторка економічних наук, доцентка подякували за цікаву та насичену програму заходів, завдяки яким вдалося продемонструвати злагоджену роботу співробітників бібліотеки.

   Бібліотека запрошує до співпраці всі кафедри ДБТУ!

Приєднуйтесь до бібліотеки у соцмережах: Instagram, Facebook, Youtube, Телеграм.