Складовою внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ДБТУ є дотримання принципів і правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. 05.02.2024 року відбулось засідання Групи сприяння академічній доброчесності в університеті, яка здійснює загальну координацію роботи з дотримання норм і принципів академічної доброчесності. Засідання проводилось за підтримки проректора з наукової роботи Михайлова В.М., д.т.н., професора та  проректора з НПР Серіка М.Л.,к.т.н., доцента.

У вступному слові  Максим Серік наголосив на необхідності побудови сталої філософії щодо академічної доброчесності в університеті, особливо в умовах розповсюдження інструментів для створення контенту за допомогою штучного інтелекту, які вже зараз є не лише вікном можливостей, а й джерелом зловживань.

У порядку денному було заслухано питання про роботу Наукової бібліотеки у 2023 р. з підтримки  норм  і принципів академічної доброчесності  в університеті  (доповідач директорка НБ Ніколаєнко Н.М, канд..наук із соц. комунікацій, доцентка). У своїй доповіді вона зробила акценти на заходах, які були організовані бібліотекою у цьому напрямку – заняття зі студентами, викладачами.  Також було оглянуто результати анкетування «Я і академічна доброчесність», проведеного в університеті за ініціативи бібліотеки та започатковану рубрику “Академічна доброчесність” у Facebook.  Ознайомила присутніх із новою редакцією Закону України « Про авторське право та суміжні права» та проєктом Закону України « Про академічну доброчесність».

Досвідом  поширення засад академічної доброчесності  в Харківському національному медичному університеті в рамках обміну досвідом поділилась спеціально запрошений гість заходу - директорка НБ ХНМУ Киричок І. В. Вона відзначила, що робота книгозбірні кожного ЗВО має поширювати знання і компетенції із зазначеного питання як серед здобувачів освіти так і науково-педагогічних працівників. Більш детально охарактеризувала співпрацю з університетською спільнотою у проведенні круглих столів, на яких у неформальній обстановці відбувається діалог між учасниками освітнього процесу у тому числі і з питань академічної доброчесності.

Окремим завданням засідання було вирішення питання щодо врегулювання термінів передачі кваліфікаційних робіт здобувачів освіти до колекції «Кваліфікаційні роботи» для збереження в  репозитарії університету Open Archive SBTU. ( доповідач Серік М.Л., проректор з НПР,к.т.н., доцент)

Підбиваючи підсумки засідання Групи сприяння академічній доброчесності проректор Валерій Михайлов наголосив, що академічна доброчесність починається із доброчесної поведінки кожного учасника освітнього процесу.  Було затверджено план заходів  з питань академічної доброчесності на 2024р.

Участь у заході прийняли 52 особи - члени групи сприяння АД та відповідальні від факультетів за перевірку кваліфікаційних робіт.