Наукова бібліотека ДБТУ створює серію персональних біобібліографічних покажчиків, яка спрямована на ознайомлення університетської спільноти і фахівців галузі з науковою роботою видатних вчених та з їх багаторічним науковим надбанням.

П’ятий випуск з серії біобібліографічних покажчиків «Праці вчених» присвячений Жилі Віктору Івановичу – кандидату технічних наук, доценту, професору кафедри інтегрованих електротехнологій та енергетичного машинобудування Державного біотехнологічного університету.

Жила Віктор Іванович : біобібліогр. покажчик праць за 1987-2023 роки : до 65-річчя від дня народження / уклад.: Е. М. Бочарова, Т. Б. Богданова; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко; Наук. б-ка ДБТУ. – Харків, 2024. – 42 с. – (Серія: Праці вчених; вип. 5).

Мета покажчика – ознайомити користувачів із біографією, науковою та педагогічною діяльністю В. І. Жили. У покажчику надано бібліографію наукових праць Віктора Івановича, яка налічує 102  джерела, що були надруковані впродовж 36 років наукової діяльності (1987-2023 рр.)

У біобібліографічному покажчику репрезентовано наукові, навчальні, навчально-методичні видання, статті та патенти вченого. Матеріал згруповано за видами видань в хронологічному порядку, в межах року за абеткою назв видань.

Біобібліографічний покажчик має науково-інформаційний характер і рекомендований широкому загалу науковців, аспірантів, викладачів, педагогів та всім, хто цікавиться питаннями енергетичного машинобудування.

Запрошуємо до перегляду покажчика, який розміщено в репозитарії ДБТУ.